Červen 2018

1. června 2018 - 30. června 2018
  4.6.2018 - Vystoupení MŠ Fanderlíkova - zpěv
 
  6.6.2018 – Výlet do Zoologické zahrady Hodonín

  7.6.2018 - kurz Univerzity třetího věku

14.6.2018 – kurz Univerzity třetího věku

18.6.2018 - Rezekvítek na téma "řemesla"  ve 14:00 hodin

20.6.2018 - Propojení generací s MŠ Gabriely Preissové - sportovní dopoledne v 10 hodin
                   v zahradě domova (termín může být změněn dle počasí)

28.6.2018 – ukončení Univerzity třetího věku

28.6.2018 – Vítání léta