Aktuality budova Tábor

Muzikodrama - lidové písně
07. 08. 2018
Náš domov navštívila sl. Růžena Koudelková, studentka Hudební vědy Mararykovy univerzity v Brně, která přišla se zajímavým projektem  - společně s obyvateli převyprávěla lidovou píseń  "Čerešničky, čerešničky"  formou dramatizace. Dokázala zúčastněné obyvatele vtáhnout do děje, a zapojit  je  při rozpracování písně. Určitě se budeme těšit na nějaké další setkání. 
Celý článek
Výrobě květinové vazby
31. 07. 2018
Horké letní dopoledne nám zpestřila paní Lukasová, která přinesla krásné letní květiny a ukazovala obyvatelkách, jak si vyrobit  živou květinou výzdobu. 
Celý článek
Americké odpoledne
17. 07. 2018
Dnešní odpoledne jsme věnovali Spojeným  státům americkým a  splnili  tak přání některým obyvatelům. Opět jsme na krátké prezentaci představili  historii i současnost  rtéto země, a po dávce hranolek, donutů a muffinů jsme shlédli dokument o amerických národních parcích. 
Celý článek
Návštěva Rezekvítku
20. 06. 2018
Opět k nám zavítali pracovnice z ekologické organizace Rezekvítek a společně s obyvateli se letošní rok budou věnovat tématu " Řemesla v běhu času". Tentokrát na téma "vlna". 
Celý článek
Výlet do Zoo Hodonín
06. 06. 2018
Společně s obyvateli  obou budov jsme vyrazili na výlet do Zoo Hodonín. Výlet náročný, ale vydařil se. Po procházce po zoologické zahradě jsme se občerstvili a vyrazili zpět autobusem domů. 
Celý článek
Vítání léta
05. 06. 2018
Tradičně jsme přivítali léto. Tentokrát jsme je oslavili zmrlinovým  pohárem s jahodami,  a manželé Ševčíkovi zahráli a zazpívali k poslechu i tanci. 
Celý článek
Asijské odpoledne
30. 05. 2018
Po úspěšném italském odpoledni jsme toto odpoledne věnovali Asii. A protože je veliká,povídali jsme se jen její části, místům jako je Čína, Japonsko, Vietnam... Opět obyvatelé ochutnali místní speciality a nechyběli ani koláčky štěstí, ve kterém každý našel své moudrou. A nakonec jsme si  jsme si zahráli oblíbenou hru Kufr, inspirovanou tématy z Asie. 
Celý článek
Věstonický pětiboj
17. 05. 2018
Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili Věstonického pětiboje, který je tradičně pořádán v Domově pro seniory Věstonická v Brně. Naši obyvatelé obsadili krásné 4. místo z  celkového počtu deseti družstev. Gratuluje (:
Celý článek
Jarní vystoupení MŠ Žižkova
16. 05. 2018
Děti z mateřské školky Žižkova přinesly našim obyvatelů přáníčka ke dni maminek, a tentokrát zahráli představní o Červené karkulce. Za odměnu dostali sladkou odměnu. 
Celý článek
Italské odpoledne
12. 04. 2018
Jedno odpoledne jsme si udělali troché jiné. Nazvali jsme ho  italské. A to proto, že jsme pro obyvatele připravili  italské speciality jak k jídlu, tak k pití. Popovídali jsme si o této krásné zemi, a nakonec  naši paměť  osvěžili malým kvízem. 
Celý článek
Vystoupení folklorního kroužku Skřivánek
10. 04. 2018
Tentokrá jsme strávili moc milé odpoledne při vystoupení lidového kroužku Skřivánek. Děti byly moc šikovné, a svým zpěvem i tancem v mnohých obyvatelích probudily vzpomínky na jejich vlastní dětství. 
Celý článek
Divadlo bez pravidel
05. 04. 2018
Opět nás navštívilo Divadlo bez pravidel. Tentokrát přijela babička s vnoučkem  a "Kufrem plných vzpomínek" Společně s našimi obyvateli vzpomínali, na co asi babička potřebovala různé věci a vzpomínkové předměty uschované v kufru.  
Celý článek
 123456